Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності розроблена у відповідності вимог чинного законодавства України та Європейського союзу, та інших законів та підзаконних актів, що регулюють діяльність у сфері збору, обробки, зберігання та використання персональних даних), у тому числі чинному Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних. 

Ця Політика конфіденційності створена з метою інформування користувачів Веб-сервісу про правила збору, обробки, зберігання та використання персональних даних, які надаються при використанні Веб-сервісу (заповненні реєстраційних форм, тощо).

Веб-сервіс – сайт https://legal.ua/¸ за допомогою якого Користувачі можуть здійснити замовлення послуг. Користувачі мають змогу ознайомитись з переліком послуг, представлених у Веб-Сервісі та отримати послуги та банківські рахунки осіб, що їх надають.

Адміністратор Веб-сервісуls@legal.ua який надає доступ до Веб-сервісу на умовах, визначених в цією Політикою конфіденційності, Публічною пропозицією (офертою), Угодою користувача, Положенням про внутрішній бізнес-процес з ідентифікації користувачів та відстеження їх реальних даних.

Обробник (Процесор) персональних даних – ls@legal.ua.

Контролер персональних даних https://www.ukraine.com.ua/.

Користувач – дієздатна фізична або юридична особа віком від 18 років, яка має Акаунт (Обліковий запис/Особистий кабінет) в Веб-сервісі або здійснює дії, що вказують на використання нею Веб-сервісу.

Акаунт/Обліковий запис/Особистий кабінет – запис в Веб-сервісі, що містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для його ідентифікації при використанні Веб-сервісу та інші дані, зазначені Користувачем.

1. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Персональна інформація – дані, що надають змогу ідентифікувати Користувача Веб-сервісу та необхідні для надання необхідних послуг та зв’язку з Користувачем.

У випадку будь-якого користування Веб-сервісом Вас можуть попросити надати певну інформацію про себе. Надання такої інформації не є обов’язковим, оскільки Адміністратор не вимагає від Вас надання будь-яких персональних даних. Але у разі відмови від надання певної персональної інформації Ви не будете мати змоги використовувати деякі функції та можливості, які надає Веб-сервіс.

Обробка та зберігання персональних даних відбуваються лише після чіткої згоди Користувача на такі дії.

Веб-сервіс використовує персональну інформацію, надану Користувачем особисто, або, у випадку згоди Користувача, шляхом взаємодії з іншими інформаційними платформами.

 1. Інформація, що може запитуватись Веб-Сервісом:
 2. Особиста електронна пошта (e-mail)
 3. Номер телефону
 4. Відомості, вказані під час листування з технічною підтримкою Веб-сервісу
 5. IP-адреса Користувача
 6. Номер банківського рахунку Користувача
 7. Адреса (місце) доставки.

Веб-сервіс може запитувати дані з інших соціальних мереж та ресурсів для швидкого входу на сайт, завантаження фото. Користувач отримує чіткий перелік запитуваних даних, їх перелік є вичерпним та використовується в виключних цілях.

Веб-сервіс надає перелік соціальних мереж, додатків та ресурсів, які можуть здійснювати передачу персональних даних Користувача: Facebook, Google.

Обсяг завантажуваних з інших соціальних мереж, додатків та ресурсів даних відповідає політикам конфіденційності відповідних соціальних мереж, додатків та ресурсів.

Згода Користувача на передачу даних з інших соціальних мереж, ресурсів, додатків є чітко сформульованою та доступною. Згода виражається шляхом натискання на стверджувальне позначення у відповідному інформаційному вікні.

Питання щодо обсягу та типу даних, що передаються з інших соціальних мереж, додатків та ресурсів, вирішуються шляхом звернення до служб технічної та інформаційної підтримки відповідних соціальних мереж, додатків та ресурсів.

ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

 1. Особиста електронна пошта (e-mail) для надсилання важливих повідомлень стосовно підтвердження проведених з допомогою Веб-сервісу операцій, надсилання важливої інформації про роботу Веб-сервісу, попередження Користувачів про зміни в роботі Веб-сервісу, надсилання повідомлень інформаційного, новинного, рекламного характеру.
 2. Номер телефону для ідентифікації клієнта як зареєстрованого користувача Веб-сервісу, зв’язку менеджера Веб-сервісу з Користувачем, запобіганню доступу до Ваших персональних даних сторонніми особами та для відвернення будь-яких шахрайських дій.
 3. Відомості, вказані під час листування з технічною підтримкою Веб-сервісу для надання технічної підтримки користувачам у питаннях щодо роботи з Веб-сервісом: з питань реєстрації чи видалення реєстраційних даних, відновлення можливості доступу до особистих даних (відновлення втраченого пароля, логіна, відновлення закритого акаунту), надання допомоги у інших питаннях, що виникають при користуванні Веб-сервісом.
 4. IP-адреса Користувача для створення статистики відвідування Веб-сервісу Користувачами, запобігання та відвернення шахрайських дій, ідентифікації Користувача.
 5. Номер банківського рахунку Користувача – може стати відомим Адміністратору, у випадку здійснення розрахунку Користувачем за отримані послуги на Веб-ресурсі.
 6. Адреса (місце) доставки для належного виконання послуг Виконавцем, відповідно до Публічної пропозиції (оферти), що розміщується на Веб-ресурсі та надається для ознайомлення Користувачу.

Персональні дані обробляються та зберігаються для досягнення вказаних цілей.

Увага! Інформація, яку Ви добровільно розголошуєте на сторінці особистих даних, на форумах, стає загальнодоступною та відкритою для інших користувачів Веб-сервісу. Адміністратор, Контролер та Обробник (процесор) не нестимуть відповідальність за розповсюдження та використання вашої особистої інформації, яку ви зробили видимою для інших користувачів сайту. Така інформація втрачає статус персональних даних.

Реєструючись на Веб-сервісі та, погоджуючись зі вказаною Політикою, Користувач дає право Адміністратору згадувати Користувача як користувача послуг Адміністратора, посилатися на Користувача у рекламних цілях.

Запис та погодження персональних даних, що стають доступними та відкритими для інших Користувачів з наступним їх опублікуванням, вважаються Згодою на розголошення серед інших користувачів Веб-сервісу.

Користувач вільно переглядає, змінює та видаляє зазначені на Веб-сервісі ідентифікуючі дані. Проте, видалення певних ідентифікуючих даних можуть стати причиною неможливості використання певних ресурсів Веб-Сервісу. Зміна та видалення даних підтверджуються Згодою Користувача та наступним погодженням Контролера та Обробника (Процесора) Веб-Сервісу.

Контролер та Обробник мають право повідомити Користувача про необхідність зберігання ідентифікуючих даних, у випадку встановлених Розділом ІІ даної Політики Конфіденційності.

Користувач завжди може відмовитись від надання та збереження персональних даних Обробником (процесором) даних, крім випадків, передбачених даною Політикою Конфіденційності.

Відмовою від надання та збереження персональних даних вважається надсилання відповідного листа до Служби технічної та інформаційної підтримки Веб-Сервісу.

Контролер та Обробник даних мають право зберігати дані Користувача, у випадку, якщо Користувач має заборгованість з оплати отриманих ним послуг на Веб-ресурсі. Право Контролера та Обробника зберігати дані обумовлено ризиками можливих зловживань довірою Адміністратора з метою здійснення шахрайства Користувачем, дані якого зберігаються.

Контролер та Обробник зберігають дані Користувача протягом терміну, необхідного для досягнення цілі – розрахунку Користувачем, дані якого зберігаються, за отримані послуги.

Користувач має право видалити свій акаунт/обліковий запис/інформацію, зазначену в особистому кабінеті, надіславши відповідний лист/запит до Служби технічної та інформаційної підтримки Веб-Сервісу.

Користувач має право надіслати запит та отримати підтвердження опрацювання його персональних даних Контролером та Обробником даних, а також інформацію про повний обсяг отриманих Контролером та Обробником персональних даних. Обробник та/або Контролер безкоштовно надають копію таких даних в термін до 30 днів з дня запиту. Обробник та/або Контролер мають право на продовження терміну відповіді на запит до 60 днів, у випадку великого обсягу запитуваних даних.

Адміністратор має право відмовити у запиті про надання персональних даних у випадку необґрунтованості та надмірності таких запитів. Відмова від відповіді на запит Користувача повинна бути обгрунтованою та доступною для Користувача.

У випадку втрати або розголошення персональних даних Контролер та/або Обробник повинні повідомити про це Користувача та контролюючий орган протягом 72 годин.

Персональні дані Користувачів Веб-сервісу захищаються за допомогою методів шифрування даних, їх анонімізації, посилення стійкості бази даних та контролю з боку Адміністратора за фізичним та віртуальним доступом до персональних даних.

Персональні дані не передаються у користування та ознайомлення третім особам, які не співпрацюють з Веб-сервісом та/або Користувачами Веб-Сервісу, крім випадків розголошення таких даних у законний спосіб а рішенням суду або у випадку зловживання Користувачем власними правами по використанню Веб-сервісу..

Працівники Веб-сервісу, треті особи, що надають послуги та/або співпрацюють з Веб-сервісом на інших договірних умовах укладають Договори про нерозголошення інформації, яка стала їм відомою під час роботи з контентом Веб-сервісу.

Контролер та Обробник даних несуть відповідальність за законне опрацювання персональної інформації, її збереження та використання в необхідних цілях.

Користувач має право:

 • знати про місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Обробнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до компетенції яких належить питання щодо захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від рішення Обробника персональних даних, яке має для суб’єкта негативні правові наслідки та має на меті розкриття персональних даних.

2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ

Ми можемо попросити Вас надати дані, які не відносяться до конфіденційної інформації, але можуть допомогти нам у якіснішому наданні послуг. До такої інформації можна віднести мову, якою Ви спілкуєтесь, країна та місто проживання, часовий пояс, тип браузера, дати та час запитів Користувача, «історія» дій Користувача на Веб-ресурсі, тип пристрою Користувача, системні шрифти, розмір екрану, файли cookie тощо.

Також ми можемо збирати інформацію, що не є персональною, оскільки не містить відомості про конкретного користувача Веб-сервісу чи іншого програмного забезпечення що є власністю Адміністратора. Це наприклад інформація від третіх осіб, які збирають і надають таку інформацію для рекламних цілей. Однак ми не несемо відповідальність за достовірність такої інформації, оскільки ми не контролюємо діяльність таких сторонніх осіб. Також ми не несемо відповідальності за збір сторонніми компаніями інформації аналітичного та статистичного характеру щодо використання Веб-сервісу, якщо така інформація отримана сторонніми компаніями з відкритих інформаційних джерел та не містить у собі персональної інформації про Вас.

Також ми можемо зберігати дані про те, як Ви використовуєте наш Веб-сервіс. Це допоможе розробникам під час вдосконалення цього продукту.

3. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Окрім випадків, що перераховані нижче, Адміністратор бере на себе зобов’язання без Вашої прямої згоди у жодному разі не розголошувати, обмінювати, та будь-яким іншим чином не передавати Ваші персональні дані за межі Адміністратора, його дочірніх компаній, афілійованих та стратегічних партнерів, якщо на таке розповсюдження немає законних підстав.

Адміністратор може надавати персональну інформацію дочірнім та афілійованим компаніям, стратегічним партнерам. Це необхідно для надання Вам замовлених послуг. Такі компанії зобов’язуються дотримуватись правил щодо захисту персональної інформації, отриманої від Адміністратора. Також ми можемо надавати доступ до Ваших персональних даних системам зі збору статистики (Google Analytics тощо), соціальним мережам, вказаних в даній Політиці..

Ми можемо отримувати доступ до Ваших персональних даних, обробляти, зберігати та розповсюджувати персональну інформацію, коли у нас є серйозні припущення, що це необхідно для:

 • виконання вимог чинного законодавства, забезпечення судового процесу, чи виконання законних вимог правоохоронних органів та органів державної влади, чи інших компетентних органів;
 • запобігання, відвернення та припинення атаки, спрямованої на Ваші пристрої чи систему з метою завдати Вам збитків.
 • виконання загальних вимог та положень щодо роботи Веб-сервісу, щоб запобігти можливим порушенням користувачами цих вимог та положень.
 • захисту користувачів Веб-сервісу від можливих дій, спрямованих на поширення спаму або вчинення обманних та шахрайських дій щодо користувачів
 • запобігання загибелі або серйозної травми будь-якої особи.
 • захисту приватної власності, прав інтелектуальної власності, інших прав Адміністратора, інших користувачів та громадськості, у формі та обсягах, які вимагає чи дозволяє чинне законодавство.

У перелічених вище випадках доступ до конфіденційної інформації про Вас надається без Вашої згоди.

4. ЗЛИТТЯ ЧИ ПРОДАЖ КОМПАНІЇ АДМІНІСТРАТОРА

У випадку участі Адміністратора у процесі реструктуризації (злиття, придбання чи продажу активів), персональні дані користувачів (як один із активів Адміністратора) можуть бути передані іншим учасникам такої реструктуризації. Про будь-яку зміну Політики конфіденційності у зв’язку з реструктуризацією Адміністратора, Ви будете повідомлені завчасно.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Адміністратор повідомляє, що ця версія Політики конфіденційності є остаточною на момент розміщення. Час від часу ми будемо вносити зміни та доповнення до цих правил, що може бути пов’язане з розробкою нових програмних продуктів, веб-сервісів, запровадженню чи зміні функцій у вже існуючому програмному забезпеченні. Зміни до Політики конфіденційності можуть вноситись і на основі побажань користувачів. В кінці цієї Політики конфіденційності ми зазначаємо дату останньої редакції правил.

У випадку використання Вами наших програмних продуктів після внесення змін до Політики конфіденційності, Вам буде надісланий лист з проханням підтвердити опрацювання персональних даних згідно з умовами оновленої Політики Конфіденційності.

Ми рекомендуємо Вам час від часу переглядати Політику конфіденційності, щоб бути в курсі про порядок збору, використання та зберігання персональної інформації про Вас.

Остання редакція: (дата)

Поділіться інформацією: