Останні новини:

20 Вересня 2016

Створення нового Реєстру неприбуткових організацій: чергові утиски чи реформуванняСтворення нового Реєстру неприбуткових організацій: чергові утиски чи реформування
0/5
Усього голосів: 0

Одним із нововведень які нещодавно були запроваджені нашою владою - це створення нового Реєстру неприбуткових установ і організацій, яке в народі вже встигли назвати - реформа у сфері неприбуткових організацій. Які ж позитивні та негативні моменти цієї реформи, та взагалі чи потрібна вона на даному етапі.

Стосуються дані нововведення неприбуткових (некомерційних) організацій, до яких, відносять, зокрема: громадські об’єднання – громадські організації та громадські спілки; благодійні організації; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; кооперативи; релігійні організації; політичні партії. Також до таких некомерційних організацій відносять об’єднання неприбуткових організацій такі як асоціації, спілки, та інші.

Однак, не зважаючи на те, що у кожному окремому Законі, який регулює той чи інший вид неприбуткової організації встановлено, що всі вони створюються без мети отримання прибутку, такими вони, на момент створення, не являються. Так як статус неприбутковості присвоюється лише з моменту видачі фіскальними органами Рішення про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

В чому ж полягають нововведення запроваджені нашою владою? 24 грудня 2015 року Верховною радою України були внесені зміни до пункту 133.4.1. Податкового кодексу України. Прийняття даних змін майже не викликало ніякого розголосу, однак є визначальними для діяльності всіх неприбуткових організацій так як містить вимоги, яким вона повинна відповідати, а саме

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Кабінет міністрів України своєю Постановою від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій» затвердив новий Реєстр неприбуткових установ та зобов’язав, всі неприбуткові установи, які містяться в Реєстрі привести свої установчі документи у відповідності з вимогами пункту 133.4.1. Податкового кодексу України. Постанова визначає, що створення нового Реєстру неприбуткових установ покладається на фіскальні органи. Серед усього іншого, заслуговує на увагу останній пункт Постанови, який визначає що неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 р. не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Зважаючи на велику кількість зареєстрованих громадських організацій в Україні виникає цілком закономірне запитання. А чи встигнуть всі організації зареєструвати такі зміни до встановленого строку? Також залишається відкритим запитання про те, якщо на адресу організації не прийде повідомлення фіскальних органів і через необізнаність керівництва в цьому питанні такі зміни не будуть проведені. Такі організації з 01 січня 2017 року перейдуть у стан комерційних, та будуть зобов’язані вести свою діяльність як прибуткові організації, а фактично проводити свою діяльність такі організації не зможуть. Тобто може виникнути чергова правова колізія.

Варто зазначити й те, що дані нововведення, суттєво впливають на діяльність державних органів, на яких покладено повноваження щодо реєстрації змін до установчих документів неприбуткових організацій. Тим більше, що на початку цього року, систему уповноважених органів державної влади в сфері реєстрації громадських організацій, було суттєво скорочено, якщо раніше питаннями реєстрації займались місцеві відділи управління юстиції, які діяли в кожному районі та місті, відтепер такі функції покладені на державних реєстраторів, функції яких територіально поширюються на кілька адміністративних одиниць. Вже зараз під кабінетами чиновників нерідко можна побачити довжелезні черги з представників таких організацій. З кожним днем все ближче до «дедлайну» такі черги будуть лише зростати, що може призвести до повного колапсу адміністративної системи.

Чи на часі зазначені нововведення? Дійсно давно постала потреба у створенні нового, відкритого та загальнодоступного для громадськості Реєстру неприбуткових установ та організацій. Однак якщо подивитись на дане питання з іншого боку, то фактично такі дії держави є нічим іншим як порушенням конституційних прав громадян. В статті 36 Конституції України зазначено що громадяни України мають право на свободу об’єднання для захисту своїх прав і свобод. Усі об’єднання громадян рівні перед законом. А в статті 37 взагалі вказано, що заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. Тобто як ми бачимо при впровадженні даної реформи владою не були враховані зазначені норми Основного Закону, так як діяльність організацій яких не внесуть в Реєстр до 01 січня 2017 року фактично буде неможлива, а права і свободи громадян України в чергове будуть порушені.

Не зважаючи на всі зазначені вище недоліки, питання створення нового Реєстру неприбуткових установ та організацій є вкрай важливим. Так як він буде загальнодоступним і кожен зможе перевірити наявність тієї чи іншої організації в ньому, що ще більше наблизить Україну до сучасних розвинених країн.

 

Юрист Юридичної компанії «Легал солюшнз»

Горбоконь Валерій Юрійович

 

Коментарі:
    Додати коментар